Ardea

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

POST HBO OPLEIDING MILIEU-GELUID onder auspiciën van SKB

Nieuwe cursus 2018 is gestart

Op 8 maart 2018 start een nieuwe cursus Milieu-Geluid met 16 cursisten die de volledige opleiding gaan volgen en 2 cursisten die een deel van de modules gaan volgen. Het wordt een druk jaar voor deze cursisten met hopelijk een feestelijke afsluiting met diploma in februari 2019.

Diploma uitreiking 2013
Op 27 juni 2013 konden de opleidingen Milieu-Geluid en Bouwakoestiek feestelijk worden afgesloten met de uitreiking van de diploma's. Het was een feestelijke afsluiting na een intensief jaar.
Jeroen Vugts, bestuurslid SKB, reikte namens de SKB en PAO de cijferlijsten uit. Dit jaar haalden daarbij maar liefst 14 cursisten het volledige Post-HBO diploma.

Cursisten 2012-2013 en enkele docenten

Thom de Rijk ontvangt de oorkonde beste cursist Milieu-Geluid.

Karin Lamberts ontvangt de oorkonde beste cursist Akoestiek.

Ilse Vos ontvangt naast haar diploma ook een speciale
onderscheiding voor haar bijdrage aan de cursus!

NIEUW CURSUSJAAR 2018

De opleidingen wordt door de Stichting Post Academisch Onderwijs PAO Delft georganiseerd in samenwerking met en onder auspiciën van Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica SKB.
Namens het SKB is dr.ir. Wim Soede in 2011 benoemd als cursusleider.

De intensieve opleiding wordt in het werkveld zeer positief gewaardeerd en geven de mogelijkheid om een stevige basis te creëren voor uw werkzaamheden op het gebied van geluid als belangrijk milieuaspect vanuit de omgeving. De cursus staat open voor medewerkers van o.a. adviesbureaus, gemeenten, milieudiensten. De opleiding staat open voor HBO-ers met een technische opleiding. Heeft u een andere opleiding op HBO-niveau neem dan contact op.
De afgelopen jaren is gebleken dat het mogelijk is om de cursus met succes te volgen met extra voorbereiding op het gebied van wiskunde en technisch rekenen.

De opleiding Milieu-Geluid legt een stevige basis voor uw werkzaamheden op het gebied van de akoestiek en hinder. Milieu-Geluid behandelt een breed scala aan aspecten met betrekking tot geluid en trillingen ten gevolge van de industrie, installaties en weg-, rail- en luchtvaartverkeer. De opleiding starten maart 2019. De lessen zijn op donderdagmiddag en -avond en vinden plaats in Vergadercentrum Vredenburg te Utrecht.

De cursusleiding namens SKB en PAO is in handen van dr.ir. Wim Soede (Ardea Acoustics & Consult).

De docenten zijn allen werkzaam bij gerenommeerde bedrijven of organisaties op het vakgebied en houden zich in de dagelijkse praktijk bezig met de materie. Daarom wordt niet alleen theorie behandeld, maar komt ook de praktijk uitgebreid aan bod.
Oud-deelnemers kunnen zich opgeven voor de verkorte programma’s, waarin zij de mogelijkheid hebben de ontbrekende modules van de andere opleiding te volgen en ook voor die opleiding het diploma te behalen.

Meer informatie over deze opleidingen vindt op www.pao.tudelft.nl en op www.skbopleidingen.nl. Wij hopen u in oktober te mogen verwelkomen als deelnemer van de opleiding!

 

 


 

Dutch HealthTec Academy, Curus Triage Audicien 2011

In 2011 worden nascholingscursussen georganiseerd voor StAR-audiciens. De sheets voor de lessen Gehoor, Audiometrie en Triage kunt u hier downloaden. Het password kunt u bij ons aanvragen indien u deelnemer bent (geweest).

Gehoor en aandoeningen van het oor

Download

Audiometrie en mSal-est

Download

Triage protocol

Download